ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ด้วยรักและผูกพัน

ด้วยรักและผูกพัน
เมื่อวันที่ ๑๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายชัยรักษ์   จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันอำลาเลี้ยงส่ง นายวิชชา   ชินวงษ์พราห์ม ผู้พิพากษาอาวุโสฯ เกษียณอายุราชการตุลาการฯ  นายภาสกร   กุลภู่พรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ ศาลฯอื่น และนายศักดิ์นิรันทร์   ครุฑพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษียณอายุตามระเบียบขององค์การทหารผ่านศึก