ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ร่วมโครงการ “All For One” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี

ร่วมโครงการ “All For One”  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคาร ที่  ๑๑  กันยายน ๒๕๖๑  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้เข้าร่วมโครงการ “All For One”ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี   ตำบลหินกอง  อำเภอเมือง งหวัดราชบุรี โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งนายชัยรักษ์ จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการ  เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน


เอกสารแนบ