ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม “Big Cleaning Day” และปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าศาล

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม “Big Cleaning Day” และปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าศาล
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑  นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาละวิน สิทธิวงศ์ ผู้พิพากษาสมทบ คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และข้าราชการ ร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม “Big Cleaning Day” และปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าศาล โดยได้รับการสนับสนุนต้นรวงผึ้งจากนายชาญวิทย์  อุณหสุทธิยานนท์ ผู้พิพากษาสมทบ


เอกสารแนบ