ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒


เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยรักษ์ จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวภายใต้กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวภายใต้กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ นี้ ได้กำหนดโปรแกรม “ครอบครัว คือ หัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ นางสาวชนัญชิดา ดวงตา นักจิตวิทยาประจำศาลเยาวชน ฯ สมุทรสงคราม และนางสาวธันย์วรัชญ์ ศรีสงคราม นักจิตวิทยาประจำศาลเยาวชน ฯ เพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เยาวชนและผู้ปกครองต่างให้ความสำคัญ ทุกครอบครัวจึงมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน


เอกสารแนบ