ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ร่วมโครงการ ไกล่เกลี่ยร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมโครงการ ไกล่เกลี่ยร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอำนวย โนรีวงษ์ ผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายภาสกร กุลภู่พรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยร่วมใจ” ประจำปี ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เอกสารแนบ