ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ”

ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ”
ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  นายรัฐวิชญ์  อริยพัชญ์พล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ  และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครองสวัสดิภาพ”  ณ   โรงแรมเดอะรีเจ้นท์  ชะอำ  บีช  รีสอร์ท  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี