ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   นายรัฐวิชญ์  อริยพัชญ์พล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน  และครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมู่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔   “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”