ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัฐวิชญ์  อริยพัชญ์พล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์