ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

ศาลยุติธรรมร่วมใจ  ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่  เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน
เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายรัฐวิชญ์  อริยพัชญ์พล   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  คณะผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ  ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่  เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”   ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองในเดือนสิงหาคม  เพื่อให้ไปบานพร้อมกันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ในช่วงเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐