ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

โครงการ “การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐”

โครงการ “การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐”
เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลาประมาณ ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยมีกิจกรรมวางพวงมาลาถวายเป็นราชสดุดี  จัดบอร์ดนิทรรศการ  ศาลจำลอง  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย และร่วมแข่งขันกีฬา  โดยนายรัฐวิชญ์   อริยพัชญ์พล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิด   มีคณะผู้พิพากษา   คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง  และบุคลากรที่เกี่ยวกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน


เอกสารแนบ