ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒)

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว  (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายรัฐวิชญ์  อริยพัชญ์พล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ คณะผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบฯ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมงานโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว  (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒)  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์