ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับท่านสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ในโอกาสที่ท่านได้มาตรวจราชการที่ศาลฯ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมต้อนรับท่านสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  และคณะ  ในโอกาสที่ท่านได้มาตรวจราชการที่ศาลฯ
เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  คณะผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบฯ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต้อนรับท่านสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  และคณะ ในโอกาสที่ท่านได้มาตรวจราชการที่ศาลฯ