ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายรัฐวิชญ์  อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ต่อเนื่องด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมเกาะหลัก  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐