ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
เอกสารแนบ