จำนวนข่าวทั้งหมด 33
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
พิธีปิด โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน”
พิธีปิด โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน”
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน”
โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน”
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
สำนักงานศาลยุติธรรมนำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๒ และรุ่นที่ ๖๓ ศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานศาลยุติธรรมนำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๒ และรุ่นที่ ๖๓ ศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริเวณโดยรอบและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบปี 2558
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
(ช่วงเช้า)งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(ช่วงเช้า)งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
(เช้า)งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(เช้า)งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาค่ายพระมงกุฎเกล้า
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาค่ายพระมงกุฎเกล้า
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า(ผู้สมัครผู้พิากษาสมทบ)
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
(ผุ้พิพากษาสมทบสมัครใหม่) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลฯ ได้จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิ
ศาลฯ ได้จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิ
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 112 )
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” โดยท่านนิพันธ์  อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ศาลได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 98 )
ท่านนิพันธ์  อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดประจวบฯ
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดประจวบฯ
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ ๑๐๘
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ ๑๐๘
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
ท่านนิพันธ์  อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของศาลจังห
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของศาลจังห
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(เพิ่มเติม)
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้อำนวยการกรมสถานพินิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้อำนวยการกรมสถานพินิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อและเข้ารับการอบรมตามประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |