จำนวนข่าวทั้งหมด 39
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรุ้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 รอบที่ 1-5
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ท่านเสมอแข เสนเนียม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานพิธีรับเสด็จพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ท่านเสมอแข เสนเนียม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานพิธีรับเสด็จพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เยี่ยมข้าราชการซึ่งคลอดบุตร
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เยี่ยมข้าราชการซึ่งคลอดบุตร
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
พิธีปิด โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน”
พิธีปิด โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน”
  :: ข่าวที่ 455   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 454   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน”
โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน”
  :: ข่าวที่ 453   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
สำนักงานศาลยุติธรรมนำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๒ และรุ่นที่ ๖๓ ศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานศาลยุติธรรมนำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๖๒ และรุ่นที่ ๖๓ ศึกษาดูงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริเวณโดยรอบและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบปี 2558
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
(ช่วงเช้า)งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(ช่วงเช้า)งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
(เช้า)งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(เช้า)งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาค่ายพระมงกุฎเกล้า
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปณาค่ายพระมงกุฎเกล้า
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า(ผู้สมัครผู้พิากษาสมทบ)
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
(ผุ้พิพากษาสมทบสมัครใหม่) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลฯ ได้จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิ
ศาลฯ ได้จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิ
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 115 )
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” โดยท่านนิพันธ์  อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ศาลได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |