จำนวนข่าวทั้งหมด 58
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมทาณ 2557
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ร่วมงาน การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เยาวชน ประจวบฯ – มะริด
ร่วมงาน การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เยาวชน ประจวบฯ – มะริด
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ ๖
โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ ๖
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
โครงการ “อบรมพนักงานต้อนรับ (สาวเสื้อฟ้า) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โครงการ “อบรมพนักงานต้อนรับ (สาวเสื้อฟ้า) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(เย็น)
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(เย็น)
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(เช้า)
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(เช้า)
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศย 300.009/ว 20 เรื่อง การรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันต้อนรับนางสาวลักษณี พงศ์สุภา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันต้อนรับนางสาวลักษณี พงศ์สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
ร่วมกันส่งนางอาทิตยา ภู่ระย้า ผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ ที่ศาลจังหวัดชัยนาท
ร่วมกันส่งนางอาทิตยา ภู่ระย้า ผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ ที่ศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
จัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ ที่ศาลจังหวัดชัยนาท
จัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ ที่ศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |