จำนวนข่าวทั้งหมด 69
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
โครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว
โครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ท่านสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะฯ ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ท่านสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะฯ ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการองค์การ “ในด้านการศึกษาดูงานนอกสถานที่”  ณ โครงการชั่งหัวมัน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการองค์การ “ในด้านการศึกษาดูงานนอกสถานที่” ณ โครงการชั่งหัวมัน
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 13 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
โครงการ “all for one” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
โครงการ “all for one” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 13 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 4 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ประเพณีตักบาตรเทโว เขาช่องกระจก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเพณีตักบาตรเทโว เขาช่องกระจก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 30 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ณ วันนิคมราษฎร์รังสรรค์
โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ณ วันนิคมราษฎร์รังสรรค์
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 19 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมโครงการ “all for one”  ณ   ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒  จังหวัดราชบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมโครงการ “all for one” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 28 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
พิธีงานเปิดสะพาน “สราญวิถี” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
พิธีงานเปิดสะพาน “สราญวิถี” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 22 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำเพื่อประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำเพื่อประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 22 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
เอกสารสอบราคาจ้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริเวณโดยรอบและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย
  :: ข่าวที่ 512   :: วันที่ 8 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
ร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
  :: ข่าวที่ 511   :: วันที่ 20 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 509   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 104 )
โครงการ “บรรพชาสามเณร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการ “บรรพชาสามเณร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรพี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน 2/2558
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 7 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขึ้น  ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขึ้น ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 505   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ณ วันนิคมราษฎร์รังสรรค์
โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ณ วันนิคมราษฎร์รังสรรค์
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 4 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 29 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |