จำนวนข่าวทั้งหมด 68
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
บัญชีเวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 25 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน  ณ อำเภอหัวหิน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน ณ อำเภอหัวหิน
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 123 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่อ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่อ
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
ต้อนรับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  ท่านผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ และผู้พิพากษาฯ ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ
ต้อนรับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ท่านผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ และผู้พิพากษาฯ ในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 131 )
ส่ง ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่ง ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ “all for one”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ครั้งท
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ครั้งท
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการ “ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย”
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการ “ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย”
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 3/2558
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนฯ จ.ประจวบฯ จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมทาณ 2557
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ร่วมงาน การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เยาวชน ประจวบฯ – มะริด
ร่วมงาน การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เยาวชน ประจวบฯ – มะริด
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ ๖
โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ ๖
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |