จำนวนข่าวทั้งหมด 24
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า(ผู้สมัครผู้พิากษาสมทบ)
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
(ผุ้พิพากษาสมทบสมัครใหม่) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 23 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลฯ ได้จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิ
ศาลฯ ได้จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา ชั้นอุทธรณ์ ฎีกา” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิ
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” โดยท่านนิพันธ์  อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ศาลได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” โดยท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ท่านนิพันธ์  อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดประจวบฯ
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดประจวบฯ
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ ๑๐๘
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ ๑๐๘
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ท่านนิพันธ์  อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ  ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของศาลจังห
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของศาลจังห
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(เพิ่มเติม)
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้อำนวยการกรมสถานพินิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้อำนวยการกรมสถานพินิจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจสอบรายชื่อและเข้ารับการอบรมตามประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 21 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ท่านพรชนันท์ จิรังรัตน์ ผู้พิพากษาฯ พร้อมข้าราชการ ได้ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ท่านพรชนันท์ จิรังรัตน์ ผู้พิพากษาฯ พร้อมข้าราชการ ได้ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 8 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะ ตรวจราชการ และ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล
ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะ ตรวจราชการ และ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมงาน “หัวหินลำลึก ประจำปี ๒๕๕๗”
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้ร่วมงาน “หัวหินลำลึก ประจำปี ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน (บำบัดยาเสพติด)”
โครงการ “บำบัดกาย บำบัดจิต ใส่ใจนิดเพื่อลูกหลาน (บำบัดยาเสพติด)”
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 23 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
พิธีทำบุญตักบาตร ๑๓๒ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
พิธีทำบุญตักบาตร ๑๓๒ ปี วันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 23 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |