จำนวนข่าวทั้งหมด 53
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ ๖
โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ ๖
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้กับประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผู้กระทำผิด (กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
โครงการ “อบรมพนักงานต้อนรับ (สาวเสื้อฟ้า) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
โครงการ “อบรมพนักงานต้อนรับ (สาวเสื้อฟ้า) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(เย็น)
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(เย็น)
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(เช้า)
งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(เช้า)
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศย 300.009/ว 20 เรื่อง การรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันต้อนรับนางสาวลักษณี พงศ์สุภา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันต้อนรับนางสาวลักษณี พงศ์สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ร่วมกันส่งนางอาทิตยา ภู่ระย้า ผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ ที่ศาลจังหวัดชัยนาท
ร่วมกันส่งนางอาทิตยา ภู่ระย้า ผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ ที่ศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
จัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ ที่ศาลจังหวัดชัยนาท
จัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ ที่ศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรุ้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 รอบที่ 1-5
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ท่านเสมอแข เสนเนียม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานพิธีรับเสด็จพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ท่านเสมอแข เสนเนียม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมงานพิธีรับเสด็จพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 458   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมโครงการ “all for one”
  :: ข่าวที่ 457   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เยี่ยมข้าราชการซึ่งคลอดบุตร
ท่านนิพันธ์ อักษรกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เยี่ยมข้าราชการซึ่งคลอดบุตร
  :: ข่าวที่ 456   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |