ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

41

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดโครงการ “ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน  การจัดโครงการครั้งนี้มี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีผู้อำนวยการศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและมีนักเรียนจำนวน  ๑๑๙  คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.215/55
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ อ
อ.82/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ อ

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)