ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

75

เมื่อวันที่ ๒  เมษายน  ๒๕๖๑ ท่านชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่านอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบุรี ทำงานในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มาปฏิบัติราชการในวันแรก  มีคณะผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบฯ  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน     
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.181/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ อ เวลา 9.00 น.