ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

25

เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  นายสมบัติ  สมจิต  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ  คณะผู้ประนีประนอมและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง    ชั้นพิจารณา  อุทธรณ์  ฎีกา”  ณ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยโครงการดังกล่าว  มุ่งหวังให้มีความรู้เรื่องกฎหมายที่ใช้ในการไกล่เกลี่ย และความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้    และเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อไป

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
พ.67/60
นัดชี้ฯ/ไกล่กเลี่ย/สืบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.71/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.100/59
นัดฟังผลแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.69/59
นัดฟังผลแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.96/59
นัดฟังผลแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.63/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.69/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.73/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ