ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

32

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน                   การจัดโครงการครั้งนี้ นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายภาสกร กุลภู่พรทิพย์  ผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้  และมีผู้พิพากษาสมทบร่วมโครงการในครั้งนี้   คณะครูและนักเรียนจำนวนประมาณ  ๑๔๐  คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการ  ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์   อ.หัวหิน   จ.ประจวบคีรีขันธ์  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
พ.2/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.3/61
นัดชี้/ไกล่เกลี่ย/สืบฯ
เวลา 9.00 น.