ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

11

เมื่อวันพุทธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลาประมาณ ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา  นางสาวศรินยา  เหลืองวรารัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง  ได้เข้าร่วมโครงการ “All  for  one” ของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค  ๗   และในครั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี   เป็นเจ้าภาพ  ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  ๒  จังหวัดราชบุรี   

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.139/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ อ
อ.30/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ อ
อ.48/60
รับฟ้อง/สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.82/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ อ

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ