ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Prachuapkhirikhan Juvenile and Family Court Tel. 032 600 806 - 11 Fax 032 600 805 { E-mail : pkkjc@coj.go.th }ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๑  นายชัยรักษ์ จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสมบัติ สมจิต ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และป้ายชื่อค่ายพระมงกุฎเกล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระมงกุฎเกล้า” ณ  บริเวณลาน   พระบรมราชานุสาวรีย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔  ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                   
อ่านข่าว